Hjem
Institutt for biomedisin
Prøveforelesning

Oppgitt emne: «Obesity and Metastasis»

Xiaozheng Liu holder prøveforelesning for graden ph.d. ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Please click the link below to join the webinar:

https://uib.zoom.us/j/63687507770?pwd=MFhHcU9UWXNCZndUU0duNlB6SGRWdz09

 

Tilknyttet innhold