Hjem
Institutt for biomedisin
Disputas

Disputas: Fredrik Gullaksen Johannessen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:

“Characterization of the functionality of nanoparticles and nanodiscs complexed with dopamine-associated proteins”

Opponenter:

  1. Professor Jens Preben Morth, Danmarks tekniske universitet
  2. Professor Hanna-Kirsti Schrøder Leiros, Norges arktiske universitet

Leder av komiteen:

Professor Frode Selheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av:

Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr

Åpent for alle interesserte.