Hjem
Institutt for biomedisin
Prøveforelesning og disputas

Disputas: Nina McTiernan

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Functional investigation of the protein N-terminal acetyltransferase NAA10 in genetic disease"

Opponenter:

  1. Professor Carmela Giglione, Universite Paris Saclay, France
  2. Professor Pål Falnes, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen

Professor Simona Chera, Universitetet i Bergen

Disputasleder

Professor Jian Wang

 

Åpent for alle interesserte.