Hjem
Institutt for biomedisin
Prøveforelesning og disputas

Disputas: Irene Matre Thowsen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Blood pressure and electrolyte regulation following salt loading in rodents – role of lymphatics and aging"

Opponenter:

  1. Donna Briggs Bødtkjer, University of Aarhus
  2. Stein Hallan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Leder av komiteen

Arne Tjølsen, Universitetet i Bergen

Disputasleder

Professor emeritus Jaakko Saraste


Åpent for alle interesserte.