Hjem
Institutt for biomedisin
Prøveforelesning og disputas

Disputas: Tadiwos Feyissa Mergiya

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"The Arc protein and synaptic plasticity"

Opponenter

  1. Professor Dietmar Kuhl, Universitetsmedisinsk senter Hamburg-    Eppendorf, Tyskland
  2. PhD Lucie Pellissier, INRAE, CNRS, Universitetet i Tours, Frankrike

Leder av komiteen

Professor Nils Halberg, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Disputasleder

Professor Jan Haavik
 

Åpent for alle interesserte.