Hjem
Institutt for biomedisin

Kjernefasiliteter

Hovedinnhold

Teknologiplattformene MIC, PROBE og BiSS er tilgjengelige for UoH-brukere fra hele Norge.

MIC, PROBE og BiSS (Biophysics, Structural Biology, and Screening) er organisert som kjernefasiliteter. Tanken bak kjernefasilitetskonseptet er allmenn tilgjengeliggjøring av avansert vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert personell. Samtidig yter brukerne sin skjerv opp mot drifts og personellkostnaden ved kjernefasiliteten ved å betale en fast pris pr. tjeneste.

Kjernefasilitetene driver egen forskning og utvikling innen sine respektive områder og målet er at de skal være ledende på sine fagfelt og utgjøre et mer attraktivt alternativ enn å kjøpe eget utstyr og lønne eget teknisk personale.