Hjem
Institutt for biomedisin

Professor emerita Karen Helle

Hovedinnhold

Karen Blaauw Helle startet sin akademiske karriere med å bli den første som tok hovedfagseksamen i organisk kjemi med biokjemisk oppgave ved Universitetet i Bergen i 1961. Samme året ble hun ansatt som vitenskapelig assistent ved Farmakologisk institutt, før hun allerede i 1963 ble førsteamanuensis ved Biokjemisk institutt. Hun ble ansatt ved Fysiologisk institutt i 1969, disputerte i 1971, ble dosent i 1974 og professor i 1983. Siden 2004 har Karen Helle vært professor emeritus ved Institutt for biomedisin.

Aktiv forskerkarriere i over et halvt århundre

Høsten 1963 etablerte hun forskningsfeltet nevroendokrinologi, et medisinsk forskningsfelt som studerer sammenhengen mellom nervesystemet og det endokrine systemet. Det endokrine systemet er et organsystem som utfører sin funksjon ved hjelp av hormoner, der bukspyttkjertelen som skiller ut insulin er et godt eksempel på dette.

Karen Blaauw Helle har skrevet flere titalls vitenskapelige artikler, bokkapitler og bøker, og publiserer fremdeles aktivt. I januar i år kom hennes siste vitenskapelige utgivelse som omhandler chromograniner; hormonliknende stoffer som skilles ut av binyrebarken og over i blodbanen. En økning av chromograniner i blodbanen har vist seg å være assosiert med hjertesvikt, nyresvikt og kreft, og ulike betennelsestilstander i kroppen slik som irritabel tarm, og betennelser i mage og ledd.

Det er nettopp studier av chromograniner som har drevet forskningsiveren til Karen i et halvt århundre, og det er hennes bidrag på dette feltet som er grunnlaget for utmerkelsen til St. Olavs Orden.

Utvalgte publikasjoner 

  • Helle, Karen Blaauw; Metz-Boutigue, Marie-Hélène; Cerra, Maria Carmela; Angelone, Tommaso. Chromogranins: from discovery to current times. Pflügers Archiv: European Journal of Physiology 2017 ;Volum 470.(1) s. 143-154UiB  
  •  Troger, Josef; Theurl, Markus; Kirchmair, Rudolf; Pasqua, Teresa; Tota, Bruno; Angelone, Tommaso; Cerra, Maria C.; Nowosielski, Yvonne; Mätzler, Raphaela; Troger, Jasmin; Gayen, Jaur R.; Trudeau, Vance; Corti, Angelo; Helle, Karen Blaauw. Granin-derived peptides. Progress in Neurobiology 2017 ;Volum 154. s. 37-61UiB 
  • Helle KB, Corti A, Metz-Boutigue MH, Tota B. (2007).The endocrine role for chromogranin A: A prohormone for peptides with regulatory properties  Cell. Molec. Life Sci,  64, 2863-2886
  • Blois A, Holmsen H, Martino G,. Corti A, Mewtz-Boutigue M-H, Helle KB  (2006). Interactions of chromogranin A-derived vasostatins and monolayers of phosphatidylserine, phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine Regul.Pept. 134,  30-37 
  • Helle KB (2004). The granin family of uniquely acidic proteins of the diffuse neuroendocrine system: comparative and functional aspects. Biol. Rev. (Cambridge) 79, 769-779.
  • Helle KB, Angeletti RH (1994). Chromogranin A – A multipurpose prohormone. Acta Physiol. Scand. 152, : 1-10    
  •  Aardal S, Helle KB (1992).  The vasoinhibitory activity of bovine chromogranin A fragment (vasostatin) and its independence of extracellular calcium in isolated segments of human blood vessels.  Regul. Pept.  41,  9-18
  • Verney C, Baulac M, Berger B, Alvarez C, Vigny A, Helle KB (1985). Morphological evidence for a dopaaminergic field in the hippocampal formation of young and adult rat. Neurosci. 14, 1039-1052. 
  • Helle K.B. (1966). Some chemical and physical properties of the soluble fraction of bovine adrenal chromaffin granules. Molec. Pharmacol 2, 298-330.