Hjem
Institutt for biomedisin

Kreftsvulster liker ikke oksygen!

Kreftsvulster er kjent for å være hypoksiske, det vil si at de får lite oksygen. Dette skyldes at blodkarsystemet deres er underutviklet og ufunksjonelt. Dessverre har kreftcellene tilpasset seg dette uvennlige miljøet, og evner å vokse og spre seg til tross for lite tilførsel av oksygen. I tillegg er det vist at oksygenmangelen reduserer effekten av både cellegift og strålebehandling.

Hovedinnhold

 

Av Ingrid Moen, PhD student ved gruppe for hjerte- og sirkulasjonsforskning. Red. Rune Kleppe

Kreftsvulster er kjent for å være hypoksiske, det vil si at de får lite oksygen. Dette skyldes at blodkarsystemet deres er underutviklet og ufunksjonelt. Dessverre har kreftcellene tilpasset seg dette uvennlige miljøet, og evner å vokse og spre seg til tross for lite tilførsel av oksygen. I tillegg er det vist at oksygenmangelen reduserer effekten av både cellegift og strålebehandling.

Vår tanke var derfor at man kunne påvirke kreftutviklingen ved å tilføre oksygen til svulsten, ved å utsette dem for rent oksygen under økt omgivelsestrykk (hyperbar behandling). Denne behandlingen vil øke mengden løst oksygen i blodplasma og oksygenet kan da nå ut til kreftceller som ellers ikke får tilført oksygen via de røde blodcellene.

I et nylig publisert arbeid viser vi at hyperbar oksygenbehandling av brystkreftsvulster hos rotte krymper disse svulstene. Forsøkene viser at blodårene som kreftcellene er avhengig av blir redusert i antall. I tillegg dør flere av kreftcellene og celledelingen avtar. Alle disse faktorene støttet opp om utsagnet at "kreftsvulster ikke liker oksygen". Det mest interessante var likevel at oksygenbehandlingen førte til at hele grupper av gener som er viktige i kreftutviklingen ble endret, og gjorde disse behandlede kreftcellene mindre aggressive.

Mye tyder altså på at hyperbar oksygenbehandling kan gi en mer effektiv kreftbehandling, noe videre forsking vil kunne gi svar på (les mer).