Hjem
Institutt for biomedisin

Nytt verktøy for å forebygge og oppdage nyresykdom

En ny PET-basert metode for visualisering og kvantitering av filtrasjon i nyrene er utviklet.

PET-CT som viser glomerulusfiltrasjon i en anestesert gris etter avstengning...
PET-CT som viser glomerulusfiltrasjon i en anestesert gris etter avstengning av venstre nyres nedre grenarterie. Funksjon (filtrasjon i ml/min) er direkte proporsjonal med fargeintensiteten. Det er som ventet et skarpt avgrenset funksjonsutfall i forsyningsområdet til den avstengte arterien. På CT-bildet er bein og CT-kontrast hvitt, luft svart og organer/muskler i gråtoner. På tverrsnittet vises CT-kontrast i aorta sentralt og i store arterier som fører blod til nyrebarken, der hvor filtrasjonen av finner sted.

Hovedinnhold

Professor Olav Tenstad og kolleger ved Institutt for biomedisin har utviklet nye markører for ”molecular imaging” av nyrefunksjonen vha positron emisjons tomografi (PET).

PET er en moderne nukleærmedisinsk undersøkelsesmetode som kan gi klinikere og forskere tredimensjonale bilder av organfunksjon.

De nye sporstoffene er spesifikke for fungerende nefroner. Nefroner er nyrens funksjonelle enhet som filtrerer plasma, fjerner avfallstoffer, regulerer salt og væskemengden i kroppen og langtidsregulerer blodtrykket.

Den nye metoden kan både visualisere og kvantitere filtrasjonen i enkelnefroner i nyren og dermed oppdage funksjonsforstyrrelser tidligere enn det som er mulig med tilgjengelig teknologi. Dette kan derfor bli et viktig verktøy for å oppdage og forebygge nyresykdom på et tidlig stadium i en stor pasientpopulasjon.

En stor fordel er at sporstoffet oppkonsentreres utelukkende i fungerende nefroner slik at dosen kan reduseres med en faktor på mer enn 100 i forhold til konvensjonelle PET-markører. Mulighetene for bivirkninger er også redusert ved at det er kroppens egne proteiner som brukes til å fremstille sporstoffet.

Oppdagelsen er viktig fordi nøyaktig måling av filtrasjonen i nyrene er avgjørende for optimal behandling og profylakse av en stor pasientpopulasjon med risiko for å utvikle nyresvikt. Det finnes i dag ingen tilfredsstillende ublodige metoder som kan måle filtrasjon i subpopulasjoner av nefroner i en enkelt nyre.

Målet med prosjektet er at den første PET-baserte metoden for visualisering av filtrasjonen i nyrene kan tas i bruk på pasienter ved Haukeland universitetssykehus.

Lenke til Gruppe for hjerte- og sirkulasjonsforskning.