Hjem
Institutt for biomedisin

Karrieredag på BB-bygget

De fleste masterstudenter er i en fase der framtidig karriere og jobbmuligheter står sterkt i fokus. Mulighetene er mange, men hvor skal man begynne? Hvem har relevante stillinger, og hvilke kvalifikasjoner er verdifulle for potensielle arbeidsgivere? Fagutvalget for medisinsk biologi arrangerte karrieredag på BB-bygget for å finne svar på nettopp disse spørsmålene.

Institusjoner og bedrifter presenterer virksomheten sin.
Institusjoner og bedrifter presenterer virksomheten sin.
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

 

 

Vrimler

Ute i vrimlearealet på BB-bygget summer det av stemmer. Det er pause i programmet på karrieredagen, og studenter er i aktiv passiar med utstillerne på stands. Inne i konferanserommet er det intens logistikk; mat og drikke bæres ut og tomme fat kommer i retur. Masterstudenten Lasse Vesta er en av seks komitemedlemmer som er i arrangementskomiteen på karrieredagen. «Oppmøtet har vært fantastisk; auditorium 4 ble fullstappet og aktiviteten har vært stor. I tillegg har vi fått gode tilbakemeldinger på bevertningen vår, og det hjelper også på moralen», smiler Lasse. Det ligger mye planlegging bak en slik dag. «Vi har hatt løpende kontakt med 9 forskjellige instanser og bedrifter i lengre tid for å få dette til, og det har vært en del møtevirksomhet, mailing og telefoner». Derfor er det nok ekstra kjekt når arrangementet faktisk trekker folk.

 

Bedre nå enn før

En av utstillerne, som også har hatt presentasjon i løpet av programmet, er Therese Solstad Saunders fra Statens Legemiddelverk. Hun synes slike initiativ er svært prisverdige: «Når jeg tok masteren min hadde vi ingen slike tiltak, og slutten av studietiden var preget av mye usikkerhet i forhold til videre karriere.» Hun har fått gode tilbakemeldinger på innlegget sitt om behovet for personale med solide fagkunnskaper om biologi og kjemi på hennes arbeidsplass. «Profesjonsutdanningene har jo en selvsagt karriere foran seg, og studiemiljøene på for eksempel økonomifagene er mye flinkere til å involvere framtidige arbeidsgivere på et tidlig tidspunkt.» Saunders har selv bakgrunn fra Institutt for biomedisin, senest med en periode som postdoktor tilknyttet PROBE-plattformen. Hun synes det er kjekt å bli invitert. «Mange lurer på hva Legemiddelverket egentlig driver med, og det er viktig for oss å få fram at våre arbeidsoppgaver er mange og varierte, også med muligheter for internasjonale nedslagsfelt».

 

Mange interesserte

Therese Saunders er ikke den eneste som virker fornøyd med rekrutteringsmulighetene dagen byr på, representanter fra så forskjellige institusjoner som PPU (lærerutdanningen), Hormonlaboratoriet på Haukeland Sykehus, Kreftregisteret og laboratorieleverandøren VWR er alle på plass med smilende ansikter og brosjyrer i hendene. Lasse Vesta opplyser at selv om målgruppen primært er masterstudenter, har det også kommet PhD-kandidater og til og med postdoktorer innom for å høre på innleggene.

 

Vrimler

Ute i vrimlearealet på BB-bygget summer det av stemmer. Det er pause i programmet på karrieredagen, og studenter er i aktiv passiar med utstillerne på stands. Inne i konferanserommet er det intens logistikk; mat og drikke bæres ut og tomme fat kommer i retur. Masterstudenten Lasse Vesta er en av seks komitemedlemmer som er i arrangementskomiteen på karrieredagen. «Oppmøtet har vært fantastisk; auditorium 4 ble fullstappet og aktiviteten har vært stor. I tillegg har vi fått gode tilbakemeldinger på bevertningen vår, og det hjelper også på moralen», smiler Lasse. Det ligger mye planlegging bak en slik dag. «Vi har hatt løpende kontakt med 9 forskjellige instanser og bedrifter i lengre tid for å få dette til, og det har vært en del møtevirksomhet, mailing og telefoner». Derfor er det nok ekstra kjekt når arrangementet faktisk trekker folk.

 

Bedre nå enn før

En av utstillerne, som også har hatt presentasjon i løpet av programmet, er Therese Solstad Saunders fra Statens Legemiddelverk. Hun synes slike initiativ er svært prisverdige: «Når jeg tok masteren min hadde vi ingen slike tiltak, og slutten av studietiden var preget av mye usikkerhet i forhold til videre karriere.» Hun har fått gode tilbakemeldinger på innlegget sitt om behovet for personale med solide fagkunnskaper om biologi og kjemi på hennes arbeidsplass. «Profesjonsutdanningene har jo en selvsagt karriere foran seg, og studiemiljøene på for eksempel økonomifagene er mye flinkere til å involvere framtidige arbeidsgivere på et tidlig tidspunkt.» Saunders har selv bakgrunn fra Institutt for biomedisin, senest med en periode som postdoktor tilknyttet PROBE-plattformen. Hun synes det er kjekt å bli invitert. «Mange lurer på hva Legemiddelverket egentlig driver med, og det er viktig for oss å få fram at våre arbeidsoppgaver er mange og varierte, også med muligheter for internasjonale nedslagsfelt».

 

Mange interesserte

Therese Saunders er ikke den eneste som virker fornøyd med rekrutteringsmulighetene dagen byr på, representanter fra så forskjellige institusjoner som PPU (lærerutdanningen), Hormonlaboratoriet på Haukeland Sykehus, Kreftregisteret og laboratorieleverandøren VWR er alle på plass med smilende ansikter og brosjyrer i hendene. Lasse Vesta opplyser at selv om målgruppen primært er masterstudenter, har det også kommet PhD-kandidater og til og med postdoktorer innom for å høre på innleggene.

 

Så mulighetene for interessante jobber etter mastergraden viste seg kanskje å være bedre og mer mangfoldig enn det man skulle tro?