Hjem
Institutt for biomedisin

Utdanningskvalitetspris til Institutt for biomedisin

Sammen med NANO100 ble Progress i masterprogrammet for humanbiologiske fag vinner av årets Uglepris.

Hovedinnhold

Under Progress skal studentene holde to muntlige presentasjoner i løpet av mastergraden.

Linda Stuhr, som ledet programutvalget i seks år, forteller at det lå tre intensjoner bak:

– For det første skulle studentene få forbedret presentasjonsteknikkene sine. Den andre intensjonen var at de skulle få tilbakemeldinger fra andre enn veilederen sin. Og til sist skal det tvinge dem til å bli mer bevisst faget sitt enn tidligere.

Gjennom Progress blir masterstudentene inkludert i et miljø som gjør at de blir kjent på en annen måte enn gjennom vanlige studier. I tillegg viser det seg at de to presentasjonene gjør at studentene virkelig er drillet i å holde muntlige presentasjoner når masteroppgaven skal presenteres.

Viserektor for utdanning, Kuvvet Atakan, sa under utdelingssermonien at han mener fagene bidrar til at studentene deltar mer aktivt og har en klarere innflytelse i integrasjon av utdanning og forskning.

- Tett kobling mellom forskning og utdanning er et viktig virkemiddel for å realisere UiB sin visjon om å være internasjonalt synlig forskningsuniversitet, sa Atakan.

Les hele artikkelen i På Høyden