Hjem
Institutt for biomedisin

Felles instituttdag Indremedisin - Biomedisin

Indremedisin og Biomedisin møttes til felles instituttdag

Foto/ill.:
Torstein Ravnskog

Hovedinnhold

Onsdag 23. februar var halve dagen satt av til å samle Institutt for indremedisin og Institutt for biomedisin under samme tak. Auditorium 2 var fullstappet, og ansatte fra de to respektive instituttenes vitenskapelige så vel som teknisk-administrative deler var godt representerte.

Etter at Per Eystein Lønning hadde snakket litt om framtidsveier innen kreftforskning og Jan Haavik hadde presentert det nye KG Jebsen-senteret og sin forskning der, var det tid for posterpresentasjoner i vrimlearealet på laboratoriebygget. Også her var oppmøtet svært godt, og diskusjoner om forskningsprosjekter og samarbeidsmuligheter satt løst – både mellom interne forskergrupper så vel som på tvers av instituttene.

Så fulgte presentasjoner av teknologiplattformene som er lokalisert på BB-bygget. Først ut her var Frode Berven som representerte PROBE-plattformen, mens Endy Spriet fulgte opp med å fortelle om mulighetene for å bruke MIC i forskningssammenheng. Programmet ble avsluttet med guidete turer for alle interesserte blant teknologiplattformene og laboratoriene, både på BBB og i laboratoriebygget.