Hjem
Institutt for biomedisin

Fakultetets publikasjonspris til Institutt for biomedisin

Det medisinsk odontologiske fakultetets pris for "Årets basale publikasjon 2008" gikk til forskningsgruppen Biogjenkjenning ved Institutt for biomedisin

Hovedinnhold

Det er en stor glede å kunne gratulere professor Aurora Martinez og hennes medarbeidere ved Biogjenkjenning med Det medisinsk odontologiske fakultets pris for Årets (basale) publikasjon 2008! Prisen på kr 50.000 er tildelt Angel Luis Pey, Ming Ying, Nunilo Cremades, Adrián Velazquez-Campoy, Tanja Scherer, Javier Sancho & Aurora Martinez for artikkelen ”Identification of pharmacological chaperones as potential therapeutic agents to treat phenylketonuria. Journal of Clinical Investigation 2008;118:2858-67”. I tildelingen heter det at prisen skal komme forfatterne tilgode, og være et insitament til videre forskning.

Se også: Ny molekylær viten kan gi håp for Føllings sykdom