Hjem
Institutt for biomedisin
NYHET

FUGE-teknologi og bilder på museum

Bilder og film fra den FUGE-finansierte kjernefasiliteten Molecular Imaging Center i Bergen (MIC-Bergen) blir del av en permanent utstilling ved Teknisk Museum.

Kiselalge
Kiselalge
Foto/ill.:
Molecular Imaging Center

30. januar åpnes en todelt utstilling om menneskekroppen ved Teknisk Museum i Oslo. Den ene delen omhandler kroppens synlige bestanddeler som skjelett og organer, mens den andre omhandler det som ikke er synlig for det blotte øye. Sistnevnte består av film og bilder fra kjernefasiliteten Molecular Imaging Center (MIC-Bergen) ved Institutt for biomedisin, UiB. MIC-Bergen er den ledende noden i det FUGE-finansierte Norwegian Imaging Consortium ,Normic-konsortiet, og er satt opp med tanke på å gi tilby et bredt spekter av avbildningsteknologier og analyse til forskningsmiljøene i Norge.

MIC-Bergen bidrar opp mot utstillingen med 60 høyoppløselige bilder fra magnetisk resonans avbildning og fluorescens-, konfokal- og elektronmikroskoper. En har også utstilt levende bilder i form av film tatt ved hjelp av konfokal-mikroskop som blir projisert på store flatskjermer. I tillegg har Teknisk Museum besøkt kjernefasiliteten for å lage en kort dokumentarfilm, som viser prosessen frem til en kan ta bilder og lage film med mikroskopene. Den gir også et visst innblikk i hvordan en kan ta utgangspunkt i interessante funn gjort ved bruk av èn type avbildningsteknologi (MR) for så å bruke andre teknikker for å utforske disse videre.

I praksis viser utstillingen langt på vei bredden av det mangfoldige tilbudet ved kjernefasiliteter som MIC-Bergen, som forskningsmiljøene kan nyttegjøre seg uten å selv måtte anskaffe kostbart utstyr.