Hjem
Institutt for biomedisin

Mikrososiologi mot kreft

Ved å studere svulsters oppvekstmiljø vil SFF-kandidaten Centre for Cancer Biomarkers plukke ut og stanse de farlige psykopatcellene.

Lars A. Akslen ved Gades institutt har startet kamp mot psykopatiske...
Lars A. Akslen ved Gades institutt har startet kamp mot psykopatiske kreftceller.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

  • Centre for Cancer Biomarkers skal kartlegge mekanismene som styrer samspillet mellom kreftceller og deres mikromiljø, identifisere diagnostiske kjennetegn for dette samspillet, og drive kliniske forsøk med skreddersydd behandling.
  • Lars A. Akslens gruppe er den eneste kreftgruppen som har kommet til finalen i SFF-runden. Gruppen vil etablere et senter som spenner fra biologisk grunnforskning til utvikling av diagnostiske tester og ny målrettet behandling.
  • Gruppen består av forskere fra Gades institutt, Institutt for biomedisin, Institutt for klinisk medisin og Institutt for indremedisinske fag. I tillegg skal gruppen samarbeide med internasjonale samarbeidspartnere ved Harvard University, Karolinska Institutet, og mange andre institusjoner.

Les mer om SFF-kandidaten