Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

IBMs kjernefasiliteter er tilgjengelige for alle UoH-brukere

IBMs kjernefasiliteter, deriblant FUGE-plattformene MIC og PROBE, er nå tilgjengelige for UoH-brukere fra hele Bergensregionen og Norge før øvrig på samme vilkår som for IBMs egne brukere

Kjernefasiliteter ved UiB
Kjernefasiliteter ved UiB

 

Tanken bak kjernefasilitetskonseptet er allmenn tilgjengeliggjøring av avansert vitenskapelig utstyr og høyt kvalifisert personell. Samtidig yter brukerne sin skjerv opp mot drifts og personellkostnaden ved kjernefasiliteten ved å betale en fast pris pr tjeneste, tilsvarende 25-30% av de rene driftskostnadene. Målet er ikke å tjene inn investeringene, men å utnytte instrumentene og personalets kapasitet mest mulig, samtidig som den som eier utstyret får redusert driftskostnadene i instrumentenes levetid.

MIC og PROBE yter state-of-the-art service innen molecular imaging og proteomikk. (videre om tjenester de tilbyr og instrumentering med linker, fine bilder etc etc).

Kjernefasilitene kan også tilby administrasjon og drift av utstyr som ikke eies av IBM etter samme mønster som driften av IBMs utstyr. MIC gjør dette med flere enheter pr dags dato og utstyrseierne er svært fornøyde og opplever økt bruk, problemfri administrasjon og reduserte driftskostnader.