Hjem
Institutt for biomedisin

Jebsen-midler til Jan Haavik, Institutt for biomedisin

Jebsenfondet har, etter å ha mottatt i alt 17 søknader fra hele Norge, bevilget midler til fire forskningssentre i Norge.

Hovedinnhold

Professor Jan Haavik ved Institutt for biomedisin har fått midler til det eneste senteret i Bergen.
Haavik har fått 16 millioner kroner over fire år til å etablere et senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser.
Flere forskningsgrupper både ved Biomedisin og Det psykologisk fakultet er involvert i denne satsingen.
Vi gratulerer!

Les mer På Høyden

Se også det nye senterets hjemmeside: K.G. Jebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser