Hjem
Institutt for biomedisin

To nye sentre for fremragende forskning til fakultetet

Forskningsrådet har utpekt to forskingsmiljø ved Det medisinsk-odontologiske fakultet til Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013

Hovedinnhold

Den ene er “Centre for Cancer Biomarkers" med prosjektleder professor Lars Andreas Akslen, hvor tre forskningsgrupper fra Institutt for biomedisin er med; Cellnet, Matrix biologi og Hjerte- og sirkulasjonsforskning.

Les mer om tildelingen på Forskingsrådet sine nettsider.

Se også nyhetssak på UiB sine nettsider.