Hjem
Institutt for biomedisin

Mer individualisert kreftbehandling

Nye forskningsfunn kan bidra til mer optimalisert behandling av hjernekreft.

Hovedinnhold

Hjernekreft hos voksne utgjør ca. 2-3 % av alle nydiagnostiserte krefttilfeller. I Norge får årlig 800-900 mennesker diagnostisert svulster som har oppstått i sentralnervesystemet.

Seniorforsker ved Institutt for Biomedisin, Martha Chekenya Enger, har gjort funn av en markør som kan bidra til mer målrettet og individualisert behandling av hjernekreft.

-Vi har vist at et spesielt protein som sitter på utsiden av stamcellene i hjernen, som kalles NG2, er til stede i større grad på de mest ondartede hjernesvulstene enn på de mer saktevoksende svulstene. Normale og modne hjerneceller har ikke dette NG2 proteinet på celleoverflaten. NG2 kan i fremtiden vise seg å bli en markør som klinikere kan støtte seg til for å optimalisere behandlingen for den enkelte pasient, forteller Enger i intervju på Kreftforeningens web-side, der hun presenteres i  "Månedens forskningsprosjekt".

Lenke til hele intervjuet.

Lenke til Gruppe for translasjonell kreftforskning.