Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

BTO / Sparebanken Vest Innovasjonspris 2011 til Jim Lorens

Etter at en rekke gode kommersialiseringsideer fra fremragende forskere ble meldt inn, har juryen kåret professor James Lorens, Institutt for biomedisin, til vinner.

Hovedinnhold

Det er andre år på rad at BTO og Sparebanken Vest premierer den beste nye idé eller forskingsprosjekt med kommersielt potensiale fra Bergen.

Utdelingen skjedde 16. mars under innovasjonskonferansen GROW. Prisen er et stipend fra Sparebanken Vest på kr 100 000,-, samt forretningsutvikling fra BTO med verdi på minst NOK 100 000,-.

I pressemeldingen heter det:

Det er rundt 4000 forskningsårsverk i de offentlige forskningsinstitusjonene i Bergen. Disse utfører årlig fremragende forsking for tett opptil 4 MRD kroner. Forskningsmiljøene i Bergen er dermed en formidabel kilde for kunnskapsproduksjon og innovasjon – sentrale byggestener for nytt kunnskapsbasert næringsliv.

BTO / Sparebanken Vest stipendkonkurranse ble delt ut første gang under GROW 2010. Da ble 4 vinnere kåret. De fikk hver utdelt et stipend på kr 100 000,-. Oppfølgingen av fjorårets vinnere viser at stipendene har hatt utløsende effekt på prosjektenes kommersielle fremdrift og på å komme raskt i effektiv dialog med næringslivet. 

I år har forskere og ansatte ved de 4 største forskningsinstitusjonene (Universitetet, Haukeland Universitetssykehus, Havforskningsinstituttet og Høyskolen) hatt mulighet til å delta i stipendkonkurransen. BTO/Sparebanken Vest er svært fornøyd med oppslutningen - en rekke gode ideer fra fremragende forskere ble meldt inn, og alle forskningsinstitusjonene var vært representert i konkurransen.

Juryen har hatt en utfordrende jobb med å komme frem til en vinner.  De har lagt vekt på er å tildele prisen til et prosjekt med internasjonalt kommersielt potensial, og at prisen skal utgjøre en forskjell. Juryen har bestått av Hans Hekland (Sarsia Innovasjon), Karstein Lien (Sparebanken Vest), Carl Fredrik Joys (Bergen Venture AS), og juryleder Dag Finne (Forretningsutvikler i BTO AS).

Juryen har kåret en vinner som scorer høyt i forhold til kriteriene som er lagt til grunn for konkurransen. I tillegg hadde den en godt beskrevet foretningsmodell, som gjør at juryen tror veien til et internasjonalt stort marked er innen rekkevidde. Juryen vil med dette gi en anerkjennelse til forskeren og fagmiljøet rundt, og man håper at dette vil virke ansporende for andre forskere med spennende prosjekt og resultat.

Vinner, professor Jim Lorens har omfattende internasjonal forskningserfaring, flere års industrierfaring samt erfaring fra industrisamarbeid med stort antall biotech- og farmasøytiske selskaper. Han er også oppfinner på mer enn 25 patenter.

Instituttet han tilhører har en meget god kultur for innovasjon. Juryen mener Lorens og hans bidrag er en verdig vinner, og vil med dette gi en anerkjennelse til forskeren og fagmiljøet rundt om å fortsette dette viktige arbeidet.  Stipendet er planlagt brukt til å utvikle prosjektet i retning av kommersialisering.

Vinnerbidraget beskriver en ny teknologi som viser hvordan biologisk aktive naturstoffer av farmasøytisk interesse utvikles til nye legemidler.

Metoden anvender genetiske prinsipper for å finne virkningsmekanismen til naturstoffene på kreftceller. Dette er et viktig ledd i utvikling av nye medisiner, men som er i dag en tidskrevende prosess. Denne teknologien vil kunne bidra til raskere utvikling nye kreftmedisiner og til å styrke den nasjonale innsatsen i arbeidet med marin bioprospektering. Naturstoffer er organisk molekyler isolert fra mikroorganismer, planter osv. som påvirker biologiske prosesser. Kjente eksempler er antibiotika og mange kreftmedisiner.  

Les også omtale i Bergens Tidende, bt.no og under Aktuelt på UiBs hovedside.