Hjem
Institutt for biomedisin
News

NTF-pris til Torbjørn Østvik Pedersen

Den norske tannlegeforenings pris for odontologisk undervisning og forskning deles ut hvert år til en ung tannlege som har bidratt positivt til både studentundervisning, forskning og formidling av sin forskning.

Torbjørn Østvik Pedersen fra Institutt for biomedisin/Institutt for klinisk odontologi får tildelt diplom og blomster i forbindelse med tildeling av Den norske tannlegeforeninges pris for odontologisk undervisning og forskning for 2013.
Torbjørn Østvik Pedersen får Den norske tannlegeforenings pris for odontologisk undervisning og forskning for 2013
Foto/ill.:
Øystein Andreas Bjerke

Hovedinnhold

I år ble prisen tildelt Torbjørn Østvik Pedersen fra Institutt for biomedisin/Institutt for klinisk odontologi.  Pedersens forskningsområde er innen «Bone tissue engineering», der det arbeides med å utvikle gode metoder for å gjenoppbygge tapt bein. Komiteen la vekt på Pedersens store forskningsaktivitet, med god bredde, til tross for at han kun har vært stipendiat i en kort periode.

Kilde: Den norske tannlegeforening

Tekst: Heidi Røneid
Foto: Øystein Andreas Bjerke