Hjem
Institutt for biomedisin

Åpning av nye Jebsen-sentre

Tirsdag 8. februar 2011 markerte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpningen av fire nye KG Jebsen-sentre for medisinsk forskning på Litteraturhuset i Oslo.

Hovedinnhold

Hvert av de nye sentrene får fire millioner kroner hvert år i fire år. Tilsammen 64 millioner kroner. Sentrene er hhv K.G. Jebsen senter for brystkreftforskning ved Universitetet i Oslo, senter for  hjerteforskning ved Universitetet i Oslo, senter for hjertetrening ved NTNU i Trondheim og det lokale K.G. Jebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen, som vil studere årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD.  (Stiftelsen har tidligere etablert K.G.Jebsen-senter for forskning på multippel sklerose i Bergen).

I intervju med Aftenposten forteller leder for senteret, og professor ved Institutt for biomedisin, Jan Haavik, at senteret i Bergen vil jakte på mulige biologiske årsaker til ADHD.

Haavik har satt sammen et tverrfaglig team. Her arbeider spesialister innen både voksenpsykiatri og barnepsykiatri. Nevropsykologer kartlegger hjernefunksjoner ved hjelp av tester og bilder av hjernen, epidemiologer bruker ulike befolkningsregistere for å studere risikofaktorer i omgivelsene, genetikere leter etter risikogener, og molekylærbiologer studerer hvordan genene påvirker cellene.
En av medarbeiderne som skal  lete etter mulige genetiske årsaker til ADHD er PhD-student ved Institutt for biomedisin, Thegna Mavroconstanti.

Les hele Aftenpostens intervju med Haavik og teamet hans i A-magasinet.