Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Minneord for Hans-Hermann Gerdes

Professor Hans-Hermann Gerdes, Universitetet i Bergen gikk bort 18. august etter en tids sykdom. Han ble vel 60 år gammel.

Minneord Hans-Hermann Gerdes, BT 11.10.2013
Minneord Hans-Hermann Gerdes, BT 11.10.2013
Foto/ill.:
Faksimile fra BT

Hovedinnhold

Professor Gerdes kom til Institutt for biomedisin og Universitetet i Bergen i 2003. Han arbeidet før dette ved Ruprecht-Karls-Universitetet i Heidelberg og European Molecular Biology Laboratory. Han brakte med seg viktige metoder og problemstillinger fra noen av verdens fremste forskningsinstitusjoner.

Ved Institutt for biomedisin etablerte Gerdes raskt en stor gruppe og et bredt forskningsnettverk med forskere ved UiB, samt internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere. De sentrale forskningstema var kommunikasjon inne i og mellom celler. Hans kanskje viktigste vitenskapelige bidrag har vært fokusert omkring hvorledes kroppens celler kommuniserer med hverandre. Gerdes påviste ved hjelp av avanserte vitenskapelige metoder at cellene kunne kommunisere ved hjelp av meget tynne kanaler, såkalte TNTs (Tunneling NanoTubes). Dette var først publisert i tidsskriftet Science på det tidspunkt Gerdes startet sitt arbeid i Bergen.

Gerdes har gjennom sin forskning bidratt med ny og grensesprengende kunnskap innen cellebiologisk forskning som vil sette varige spor i dette forskningsfeltet. Ved Gerdes’ altfor tidlige bortgang har fagfeltet mistet en av sine fremste forskere og instituttet en dyktig og innflytelsesrik samarbeidspartner og lærer.

Vi har mistet en god kollega og venn. I denne tiden går likevel våre tanker til hans nære familie som har mistet sin ektemann og far.

Kolleger og venner ved Institutt for biomedisin og Universitetet i Bergen

(Denne nyheten er også publisert i PåHøyden)