Hjem
Institutt for biomedisin

Felles instituttdag

Gades institutt og Institutt for biomedisin ligger vegg i vegg. På felles instituttdag møttes de to fagmiljøene på BB-bygget for å finne ut hva de har til felles.

Hovedinnhold

Onsdag møttes Gades institutt og Institutt for biomedisin til en felles instituttdag. Instituttlederne Anne Christine Johannessen (Gades) og Rolf K. Reed (IBM) ønsket velkommen og understreket de mange fellestrekkene ved fagområdene de begge opererer i. Viktigheten av å kunne tenke på tvers av instituttgrenser i forhold til forskning ble trukket fram, ikke minst i forhold til å opprettholde en høy kvalitet på studieløpet til de mange studentene som starter sin karriere i møtet med de to enhetene. Oppmøtet var upåklagelig. Auditorium 1 på BB-bygget var fylt av interesserte ansatte fra alle seksjoner og grupper som hadde møtt opp for å få med seg programmet. Ikke så rart, i og med at det fra talerstolene ble formidlet så forskjellige tema som translasjonell kreftforskning, oral sykdom og yrkesalternativer etter endt PhD-grad.

Variert program

Instituttdagen startet med fokus på forskning ved de respektive instituttene, etterfulgt av en presentasjon av sentral undervisning ved instituttene. Fire ulike forskere ved IBM og Gades holdt faglige innlegg, deretter fulgte en presentasjon av noen av de mest omfattende og sentrale emnene det blir undervist i fra Gades og IBM. Gjennomgangen var nyttig i forhold til å få oversikt over hva «de andre» underviser i. Avslutningsvis ble fakultetet - i forhold til planene om ny studieplan for medisin - oppfordret til å være bevisste på de administrative og faglige utfordringene som har blitt kartlagt i kjølvannet av instituttenes drift.

Teknologiplattformer og livet etter PhD

Etter lunsj inviterte teknologiplattformene MIC, PROBE, Flow Cytometry og Nano til omvisninger på sine respektive områder, som er fordelt over flere lokaliteter på både labbygget og BBB. De resterende tilhørerne kunne høre dagens siste talere fortelle om sine erfaringer med «livet etter PhD», et innslag som ble lansert av Inderjit Daphu og Hrvoje Miletic fra IBM. Innleggene, som kom fra så forskjellige felt som  frivillig organisasjon, forskningsadministrasjon og kommuneadministrasjon, var myntet på unge forskeres karrieremuligheter og yrkesalternativer med en PhD på CVen. Dette viste seg å være svært populært, og et interessert publikum spurte ivrig i vei om jobbmarkedet både innen og utenfor akademia. Både publikumsoppslutning og engasjement rundt programmets siste punkt viste at det er stor bredde i kompetansen man får ved et studieløp innen basalfaglig forskning, så vel som nødvendigheten av å synliggjøre mulighetene for dem som velger denne veien. 


To unge forskere fra Gades og IBM - en kort presentasjon

Xiao Liang er for tiden stipendiat ved Bergen Oral Cancer Research Group, Gades institutt. På instituttdagen viste hun deler av sin forskning på en av posterpresentasjonene. Forskningen omfatter studiet av oral cancer stamcelle-liknende celler, som er i stand til ubegrenset selvfornyelse og initiering av nye svulster. Gjennom isolering av disse cellene kan man kartlegge og studere utviklingen av oral cancer mer grundig.

Selv om Liangs arbeidsplass er ved Gades institutt, har hun biveileder ved Institutt for biomedisin: forsker Jian Wang. Wangs primære fagområde er hjernekreft, men metodene som er involvert er ganske like, og dette samarbeidet gjør det mulig for en dynamisk utveksling av ideer mellom to ulike forskningsgrupper på de to instituttene.

Gyrid Nygård er engasjert som stipendiat ved Institutt for biomedisin.  Hennes forskning er i stor grad fokusert på studiet av proteinet EPAC1, og Gyrid fokuserer spesielt på hvilken rolle proteinet spiller i blodplater og i neuroblastoma cellelinjen SH-SY5Y. I likhet med Liang hadde også hun en posterpresentasjon i aulaen på BBB.

Nygård er for tiden ikke engasjert i samarbeid med Gades institutt, men inspirert av denne dagen håper hun at økt samarbeid mellom de to instituttene kan finne sted i fremtiden.