Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Kvalitetssjekking av data før publisering

Professor Rolf Bjerkvig, Gruppe for translasjonell kreftforskning, Institutt for biomedisin, har tatt opp temaet forurensning i cellekulturer.

Oppdagelsen av slik forurensning i eget forskningsprosjekt har ført til at en artikkel i Cancer Research ble trukket tilbake og bidratt til en fornyet debatt internasjonalt om rutinene for kvalitetssikring av data før artikler trykkes i store tidsskrift.

Les mer her.