Hjem
Institutt for biomedisin
MASTERSTUDIE

Nytt mastertilbud for internasjonale studenter

Masterstudier i humanbiologiske fag tilbys for internasjonale, engelskspråklige studenter fra høsten 2009. Søknadsfrist er 1. februar (søkere bosatt i Norge har frist 1. juni).

Institutt for biomedisin preges av en sterk internasjonal vitenskapelig stab, med flere forskningsgrupper i den internasjonale forskningsfronten. Instituttet har tradisjon for å ta imot engelskspråklige enkeltstudenter, men hovedsakelig til enkeltemner og hospitering. Det nye er at det nå blir mulig for engelskspråklige studenter med utenlandsk studiebakgrunn å søke opptak fra utlandet til fulle studieløp.

 

Masterprogrammet i humanbiologiske fag er et 2-årig naturvitenskaplig program med medisinsk retning. Medisinsk cellebiologi og Biomedical Image Sciences er to av studieretningene innen dette programmet, og vil hhv gi et helhetlig fagtilbud innenfor medisinsk vinklet cellebiologi og molekylærbiologi, og et tverrfaglig tilbud innenfor kvantitativ analyse og visualisering av biologiske og medisinske digitale bilder. Begge studieretningene tilbys til internasjonale studenter med undervisning og oppgaveskriving på engelsk.

 

Les mer om studietilbudene under Relevante studieprogram i høyre kolonne, og hvordan søke opptak som internasjonal student.