Hjem
Institutt for biomedisin

Publikasjonspris til Institutt for biomedisin

Forsker Xiang Wang og medarbeidere fikk Det medisinsk-odontologiske fakultets publikasjonspris for 2010.

Hovedinnhold

På sin nettside melder Det medisinsk-odontologiske fakultetet at det har delt ut sin pris for Årets publikasjon 2010. To arbeider ved fakultetet ble premiert.              

Den ene artikkelen som ble hedret med Årets publikasjon har forsker  Xiang Wang ved Institutt for biomedisin som førsteforfatter. Han og medforfatterne (Margaret Lin Veruki, Nickolay V. Bukoreshtliev, Espen Hartveit og Hans-Herman Gerdes) fikk prisen for artikkelen Animal cells connected by nanotubes can be electrically coupled through interposed gap-junction channels, som ble publisert i PNAS (PNAS 2010;107:17194-9).

Vi gratulerer!

Dette arbeidet vakte stor internasjonal oppmerksomhet da det ble publisert, med fyldig omtale bl.a. i Nature.

I artikkelen viser forfatterne at nanotuber (ultratynne rør) kan bidra til cellekommunikasjon over lengre avstander. Funnene beskriver en alternativ måte for celle-til-cellekommunikasjon som ikke krever direkte kontakt eller utsendelse av løselige signalsubstander, ved at signaloverføringen er elektrisk, og kommunikasjonen er mer utbredt enn man tidligere har trodd. Funnene kan også bidra til å forklare hvordan cellemigrasjon skjer under fosterutvikling.

Xiang Wang arbeider ved Gruppe for Celledynamikk og kommunikasjon.

Se hele artikkelen om prisutdelingen.