Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet på høyden

Cellenes televerk

Nature-artikkel med ny viten om cellekommunikasjon.

Nanotunellene er 50 til 200 nanometer tykke. De kan strekke seg ut over flere...
Nanotunellene er 50 til 200 nanometer tykke. De kan strekke seg ut over flere cellediametre og sno seg rundt hindringer på veien og koble seg til andre celler lengre unna.
Foto/ill.:
Grafikk: Xiang Wang og Hans-Hermann Gerdes

Hovedinnhold

Professor Hans-Hermann Gerdes og et team rundt hans forskningsgruppe ved Institutt for biomedisin har publisert nye funn om cellekommunikasjon i de anerkjente tidsskriftene PNAS og Nature.

Tidligere har Gerdes vist at celler danner tråder mellom hverandre for å kommunisere, såkalte nanotuneller. Senere forskning har vist at cellene kan frakte små molekyler, proteiner og større celledeler gjennom disse. Nå har gruppen vist at celler også kommuniserer ved å sende elektriske signaler gjennom disse mikrotunellene.

Det var postdoktor ved Gerdes gruppe, biofysiker Xiang Wang, som oppdaget denne forbindelsen. Da han sendte et elektrisk signal gjennom én celle, så han samme elektriske respons i en annen  celle som var forbundet via en nanotunell. Oppdagelsen ble videre bekreftet av elektrofysiolog Margaret Lin Veruki i professor Espen Hartveits gruppe ved instituttet.

For mer informasjon, se På Høyden