Hjem
Institutt for biomedisin

Åpningssymposium SFF CCBIO/Opening Sympsium, Center of Excellence CCBIO

Hovedinnhold

(English text further down the page)

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av to nye sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Senteret skal arbeide med nye kreftmarkører og målrettet behandling og vil særlig fokusere på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose.

Vi har gleden av å invitere dere til CCBIOs åpningssymposium 30.-31. mai 2013. Åpningssymposiet vil fokusere både på senteret og dets forskningsfokus og målsetninger så vel som inkludere innlegg fra en rekke høyt renommerte internasjonale forskere som Bruce Zetter fra Harvard Medical School, Mina Bissell fra Lawrence Berkeley National Laboratory og John Cairns fra London School of Hygiene & Tropical Medicine. Invitasjon og det fulle programmet finner dere gjennom denne linken.

Symposiet har åpen deltagelse og dere må gjerne sirkulere denne mailen videre. Det er ingen registreringsavgift, og det vil bli servert tapas til lunsj.

For deltagelse på symposiet vennligst registrer deg gjennom denne linken innen fredag 24. mai 2013 (utvidet frist)

Vel møtt!

Mvh,

Lars A. Akslen, Senterleder, CCBIO

 

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) is one of two new Norwegian Centres of Excellence at the Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Bergen. The centre will work on cancer biomarkers and tailored treatment and will especially focus on tumor-microenvironment interactions and their importance for metastatic spread and aggressive disease.

We have the pleasure of inviting you to CCBIOs Opening Symposium on May 30-31, 2013. The symposium will focus both on the centre and its research focus and goals as well as include talks by several high level international researchers such as Bruce Zetter from Harvard Medical School, Mina Bissell from Lawrence Berkeley National Laboratory and John Cairns from London School of Hygiene & Tropical Medicine. The full program and invitation can be found under this link.

The symposium is open for all and please feel free to circulate this invitation. There is no registration fee and we will serve tapas for lunch.

To participate, please register through this link within Friday 24st May 2013 (extended deadline).

We look forward to seeing you at our symposium!

 

Best regards,

Lars A. Akslen, Director, CCBIO