Hjem
Institutt for biomedisin

Disputas: Hanne Haslene-Hox

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel: “The microenvironment in human ovarian carcinoma - characterization through proteomic analysis of tissue interstitial fluid”

1. opponent: Ph.d. Connie R. Jimenez, VU University of Medical Center, Amsterdam, Netherlands

2. opponent: Professor Geir Slupphaug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Frode Berven, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Donald Gullberg.

Åpent for alle interesserte