Hjem
Institutt for biomedisin

Disputas: Aase Merethe Raddum

Hovedinnhold

Aase Merethe Raddum disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Annexin A2 as a target for anti-angiogenic therapy”

1. opponent: Professor Katherine Hajjar, Weill Cornell Medical College, USA

2. opponent: Førsteamanuensis Lise Madsen, Københavns Universitet, Danmark

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Beate Stern, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av Professor Stein Ove Døskeland

 

Åpent for alle interesserte