Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Oleksii Nikolaienko fra Institutt for biomedisin får midler fra BMFS

3,3 millioner kroner over tre år for forskning på translasjonell nevropsykiatri til Dr. scient Oleksii Nikolaienko

Bergens medisinske forskningsstiftelse og bildet av Oleksii Nikolaienko

Hovedinnhold

Bergen medisinske forskningsstiftelse har som formål å støtte unge, lovende forskere som er ferdige med postdoktorperioden. Stiftelsen ble opprettet av Trond Mohn og deler årlig ut midler til en eller flere forskere.

I 2014-utlysningen med temaet: “Recruitment of young Researchers in Translational Medicine” har Oleksii Nikolaienko blitt tildelt et stipend for å arbeide med prosjektet: «Translational neuropsychiatry: impact of genetic variations in synaptic plasticity-related genes».
Tildelingen er på kr. 1,1 årlig i tre år.

Oleksii er ansatt ved Institutt for biomedisin i Nevrovitenskapelig forskningsgruppe og har Clive Bramham som mentor. Prosjektet har som mål å studere funksjonen til proteinet Arc i hukommelse og i utvikling av nevropsykiatriske lidelser, og har et tett samarbeid med professor Jan Haavik ved KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser og med professor Aurora Martinez i protein struktur.