Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

BFS til Nils Halberg ved Institutt for biomedisin!

Årets rekrutteringsstipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) er tildelt Nils Halberg.

Hypoksi og Nils Halberg
Surstoffmangel induserer fibrose, betennelse og insulin resistens i fettvev
Foto/ill.:
Nils Halberg

Hovedinnhold

Nils Halberg er molekylærbiolog med en master i human biologi og doktorgrad i diabetes biologi. Han har siden 2009 vært postdoktor ved Rockefeller universitet i New York, har søkt BFS via gruppen Cellnet, og blir dermed en del av staben ved Institutt for biomedisin i løpet av 2015.

Dr. Halberg er i godt selskap, og de to andre vinnerne er kreftforsker Stian Knappskog fra Mohn Kreftforskningslaboratorium og geolog Nele Meckler. Nele tar i tillegg med seg ERC Starting Grant og flytter fra Sveits til Norge i mars 2015.

BFS – en døråpner for professorstilling

I 2014 feiret BFS 10 år som den største norske stiftelsen av sitt slag, og har i løpet av 10 år delt ut over 400 millioner kroner til forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Rekrutteringsstipendet gis for en periode på fire år. En del av avtalen mellom stiftelsen og UiB er at forskerne vurderes som kompetente til fast professorstilling. Det er derfor en forutsetning at instituttet og fakultetet lyser ut en aktuell fast stilling innenfor forskningsområdet til kandidaten.

Fedme kan potensiere kreftmetastase

Fedme er en avgjørende risikofaktor ved utvikling av kreftmetastase. Nils Halberg planlegger derfor å analysere genuttrykk fra tumormateriale fra kreftpasienter med varierende grad av fedme ved å benytte seg av mus modellering, bioinformatiske, biokjemiske og molekylærbiologiske metoder. Disse profilene over genuttrykk vil bli videre styrket med materiale fra Kreftregisteret og biobanker.