Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Hederspris til Reidar Myklebust

Medisinsk fagutvalgs hederspris for 2015 tildeles professor Reidar Myklebust ved Institutt for biomedisin.

Reidar med prisen
Foto/ill.:
Torstein Ravnskog og Oddveig Åsheim

Hovedinnhold

Det medisinske fagutvalget (MFU) representert av studentene selv har tildelt hederspris for 2015 til Reidar Myklebust. Prisen er tildelt for Reidars mangeårige undervisning i anatomifaget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og MFU sier følgende som begrunnelse for prisen:

«Myklebust har i en årrekke hatt ansvar for undervisning i anatomifaget ved medisinstudiet i Bergen. Han har gjennomgående fått gode evalueringer, samt blitt tildelt undervisningspriser gjentatte ganger. Dette gjenspeiler hans gode formidlingsevne og hans brennende engasjement for studentaktivisering. Hans imøtekommenhet og evne til å senke terskelen for spørsmål fra studentene, vil vi særlig trekke frem i hans unike formidlingsteknikk. Dette har medvirket til å skape et godt og trygt læringsmiljø for nye studenter.»

For øvrig er Reidar nå blitt professor emeritus ved instituttet, men kommende studenter vil fremdeles ha mulighet til å bli undervist av eksperten da Reidar vil fortsette å undervise alle våre studenter på grunnstudier.