Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Karen Blaauw Helle utnevnt til ridder av St. Olavs Orden

Hans Majestet Kongen har utnevnt professor emeritus Karen Blaauw Helle til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Karen helle har fått St.Olavs Orden
Foto/ill.:
Privat, Kjartan Hauglid, Amra Grudic-Feta

Hovedinnhold

Professor emeritus dr. philos. Karen Blaauw Helle ved Institutt for biomedisin mottar  utmerkelsen for sin innsats innen fysiologisk kjemi.

Karen Blaauw Helle startet sin akademiske karriere med å bli den første som tok hovedfagseksamen i organisk kjemi med biokjemisk oppgave ved Universitetet i Bergen i 1961. Samme året ble hun ansatt som vitenskapelig assistent ved Farmakologisk institutt, før hun allerede i 1963 ble førsteamanuensis ved Biokjemisk institutt. Hun ble ansatt ved Fysiologisk institutt i 1969, disputerte i 1971, ble dosent i 1974 og professor i 1983. Siden 2004 har Karen Helle vært professor emeritus ved Institutt for biomedisin.

Aktiv forskerkarriere i over et halvt århundre

Høsten 1963 etablerte hun forskningsfeltet nevroendokrinologi, et medisinsk forskningsfelt som studerer sammenhengen mellom nervesystemet og det endokrine systemet. Det endokrine systemet er et organsystem som utfører sin funksjon ved hjelp av hormoner, der bukspyttkjertelen som skiller ut insulin er et godt eksempel på dette.

Karen Blaauw Helle har skrevet flere titalls vitenskapelige artikler, bokkapitler og bøker, og publiserer fremdeles aktivt. I januar i år kom hennes siste vitenskapelige utgivelse som omhandler chromograniner; hormonliknende stoffer som skilles ut av binyrebarken og over i blodbanen. En økning av chromograniner i blodbanen har vist seg å være assosiert med hjertesvikt, nyresvikt og kreft, og ulike betennelsestilstander i kroppen slik som irritabel tarm, og betennelser i mage og ledd.

Det er nettopp studier av chromograniner som har drevet forskningsiveren til Karen i et halvt århundre, og det er hennes bidrag på dette feltet som er grunnlaget for utmerkelsen til St. Olavs Orden.

Overrekkelse

St. Olavs Orden dekorasjonen ble overrakt av fylkesmannen i Hordaland under et arrangement i Knut Fægris hus – Universitetet i Bergen - Villaveien 9, onsdag 16. september 2015 klokken 14.00.