Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Helse Vests innovasjonspris 2015 til James Lorens

Professor James Lorens ved Institutt for biomedisin og CCBIO er tildelt Helse Vests innovasjonspris for 2015 for etablering av firmaet BerGenBio AS.

James Lorens profil
Foto/ill.:
Per Øystein Sakariassen

Grunnleggelsen av BerGenBio AS

James Lorens har sin bakgrunn fra Stanford universitetet, og det var kommersialisering av forskningen her som gav grobunn for bioteknologiselskapet Rigel Inc., med James Lorens som forskningsdirektør for selskapet. I 2003 kom professor Lorens til et professorat ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for biomedisin, og det var her at forskningsinteressen rundt proteinet Axl startet. Med sin gruppe på 22 forskere ved universitetet har James oppdaget en essensiell rolle for Axl reseptor tyrosin kinase i utvikling av malign brystkreft. Til gjennomføring av dette arbeidet har gruppen utviklet funksjonelle genetiske og bio-nanoteknologiske metoder som har resultert i stor interesse fra industrien. Denne unike teknologien har blitt patentert og har dannet grunnlaget for bioteknologifirmaet BerGenBio AS, der James Lorens er en av grunnleggerne.

En av Norges fremste bioteknologisatsninger i 2015

James Lorens har klart å utvikle BerGenBio AS til å bli en av Norges fremste bioteknologisatsninger i 2015. BerGenBio AS er fremmet som et viktig eksempel på virkeliggjøring av kommersialiserings- og innovasjonsstrategier i Norge, noe som ofte er profilert i norsk massemedia (f.eks. Bergens Tidende, Finansavisen). Suksessen til BerGenBio AS skyldes utviklingen av et nytt terapeutisk konsept for å behandle fremskreden kreft med Axl inhibitorer. Axl inhibitoren går under navnet BGB324, og har vist seg å hemme kreftcellenes evne til å spre seg og bli resistente mot medikamenter. Dette stoffet er nå i kliniske studier, der studiene er et tett samarbeid mellom BerGenBio AS, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

BerGenBio AS ble i september i år tildelt Nordic Stars Award for 2015, der tildelingen er en anerkjennelse av selskapets rolle i innovasjon og utvikling av terapi.

Laboratoriet ut til pasientene

I begrunnelsen fra Helse Vest juryen trekkes det frem at James Lorens har bidratt til en sterk kobling mellom basal forskning og næringsliv, og vært en viktig bidragsyter for forskningsbasert innovasjon.

«På en måte kan vi si at vi tar laboratoriet ut til pasientene. Det er lett å si, men ikke så lett å få til, sier Lorens.»

Prisen er et kunstverk og 100.000 kroner.