Hjem
Institutt for biomedisin

Kjemikalielager

Kjemikalielageret BBB ble opprettet for å dekke behovet for de mest brukte kjemikaliene for instituttene i Haukelandsområdet under MED. Et lokalt lager som er lett tilgjengelig, gir mindre behov for å lagre større mengder kjemikalier rundt på laboratoriene og gir dermed økt sikkerhet.

Hovedinnhold

Bestillinger til Kjemikalielageret

Bestillinger til Kjemikalielageret går som vanlig via egen katalog i Basware PM. Når varene er pakket blir de levert til pakkebord/fryser i 6. etg BB-bygget, og bestiller mottar en mail om at varene er klar til henting. Brukere fra andre institutt enn Institutt for biomedisin må ta kontakt med Ekspedisjonen i 6. etg BB-bygget for å kunne hente varene.

Bestilling av kjemikalier kan gjøres av godkjente rekvirenter og bestillere via UiBs innkjøpsdatabase Basware PM. Grunnlaget for denne basen er rammeavtaler som UiB har inngått på bakgrunn av anbudskonkurranse. For tiden er det kun Sigma-Aldrich som har en slik rammeavtale på grovkjemikalier.

Kjemikalielageret har egen katalog i Basware PM som bygger på forbruksmønsteret til de tilhørende enhetene. Dersom det ved din enhet benyttes produkter av et visst volum som ikke finnes i lagerets liste, kan varesortimentet utvides ved å sende opplysninger om produktnavn, produktnummer og ca. årsforbruk i e-post til kjemikalielageret (kjemlager.bbb@uib.no).

Fra og med juli 2018 er ikke lenger Biorad inkludert i kjemikalielageret. Det som er av produkter på lageret kan kjøpes, men Biorad vil ikke sende nytt til lageret. Dette skyldes at Biorad endrer sine rutiner med tanke på fjernlager hos kunder.

De gruppene som trenger hjelp i forbindelse uttak av etanol, metanol eller isopropanol kan ta kontakt med Teknisk Fellesavdeling (fellesavdelingen@uib.no) ved behov.

Lager-BBB - Viktige meldinger - Lenker

Viktige meldinger:

  • Pga. merverdiavgiftslov som ble innført 1. januar 2010 er hovedregelen at det ikke lenger er momsfritak for kjøp av blodprodukter til forskningsformål fra leverandør i Norge med mindre instituttet er blitt godkjent som "medisinsk laboratorium" av Skatt Vest.  Institutt for biomedisin har fått en slik godkjennelse.

 Nyttige lenker for lageret: 

Lenker til HMS portalen (UiB)

 

Sigma-Aldrich

Finn tilsvarende produkter
For å finne tilsvarende produkter som du bruker hos andre leverandører i dag, må du kontakte Sigma-Aldrich enten pr. telefon eller e-post. 

Sigma-Aldrich - ordrekontor i Sverige tlf. 23 17 60 00 (norsk telefonnummer)

UiB sin kontaktperson: Magnus Lindhardt
Mobil: 407 26 097
E-post: magnus.lindhardt@sial.com