Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Leter etter fellesnevneren bak hjernesvinn-sykdommene

«Hjernegjødsel-proteinet» BDNF ser ut til å være en fellesnevner for utviklingen av både Alzheimers sykdom, Huntingtons sykdom, autisme og depresjoner. Norske forskere i et europeisk samarbeidsprosjekt leter nå etter mekanismene som gjør at BDNF kan forårsake alt dette, i håp om å komme på sporet av en behandling.

Professor Clive Bramham
Professor Clive Bramham
Foto/ill.:
Jan Reidar Lothe

Det er kjent fra før at vekstfaktoren eller «hjernegjødsel-proteinet» BDNF (Brain-Derived Neurotrophic factor) spiller en rolle ved utviklingen av flere ulike hjerneødeleggende sykdommer. Vekstfaktoren produseres i hjernens egne nevroner og hjelper dem til å vokse fortere og utvikle sterkere kontaktpunkter (synapser). Denne veksten er nødvendig for at hjernen skal kunne lære nye prosesser eller lagre nye inntrykk i hukommelsen – det som kalles hjernens plastisitet.

For lite BDNF er forbundet med både ulike typer læreproblemer, svekket hukommelse, og i verste fall Alzheimers sykdom og Huntingtons sykdom. For mye BDNF derimot, kan muligens forårsake autisme. Teorien er i så fall at for mye BDNF fører til at altfor mange koblinger i hjernen forsterkes, ikke bare de som er viktige, og det kan føre til en ekstrem følsomhet for nye inntrykk.

Stor europeisk bevilgning
Professor Clive Bramham ved Universitetet i Bergen er partner i en internasjonal forskergruppe som nettopp har fått en stor europeisk bevilgning fra JPND-programmet (se faktaboks). Prosjektet handler om å studere BDNF og de mekanismene som fører til at vekstfaktoren kan forårsake alle disse problemene. Bevilgningen fra JPND er på til sammen 2,3 millioner euro (ca. 21,5 mill.kr) og skal deles mellom Bramhams forskergruppe ved KG Jebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser i Bergen og sju andre forskergrupper i Tyskland, Finland, Frankrike og Italia.

– Det er altså kjent fra før at svikt i funksjonen av vekstfaktoren BDNF er et fellestrekk ved flere ulike hjernesykdommer. Men det vi skal gjøre, er å studere mekanismene som fører til at BDNF har alle disse effektene. Det er ikke blitt gjort før, og den ideen er grunnen til at vårt forskningsprosjekt kom gjennom nåløyet og fikk en stor bevilgning fra JPND, forteller Bramham.

Det er også kjent fra før at Alzheimers sykdom henger sammen med en opphopning av det skadelige proteinfragmentet beta-amyloid, som forårsaker et gradvis og irreversibelt tap av nevroner i hjernebarken. I tillegg er det kjent at Huntingtons sykdom skyldes en opphopning av proteinet huntingtin, som produseres på grunn av en genetisk feil. En mutasjon på kromosom nummer fire fører til at nevronene produserer det skadelige Huntingtin-proteinet, som igjen fører til at nevronene slutter å sende ut BDNF.

 

Les mer på Forskningsrådet