Hjem
Institutt for biomedisin

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:  “NMDA receptors in a rod pathway microcircuit”

1. opponent: Professor Hermes Hsiao-mei Yeh, The Geisel School of Medicine, Dartmouth College, USA

2. opponent: PhD Timm Schubert, University of Tuebingen, Tyskland

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Martha Enger, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av Boleslaw Srebro

Åpent for alle interesserte