Hjem
Institutt for biomedisin

Disputas: Fanny Pelissier

Avhandlingens tittel: “The Role of Age in Cellular Responses to Microenvironmental Cues as a Breast Cancer Susceptibility Factor”

Hovedinnhold

1. opponent: Professor Thorarinn Gudjonsson, Universitetet på Island

2. opponent: Professor Karl-Johan Malmberg, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Camilla Krakstad, Universitetet i Bergen


Disputasen blir ledet av professor Frode Selheim

Åpent for alle interesserte