Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Fakultetets dag 2016 og utdeling av utdannings- og forskningspriser

Søren Falchs junorpriser og fakultetets utdannings- og forskningspriser ble delt ut på fakultetsdagen 10. juni.

Prisvinnere sammen med dekanus
Vinnere av utdannings- og forskningspriser ved Det medisinsk- odontologiske fakultet. Bak fra venstre: Stian Knappskog, dekan Nina Langeland, Frode Berven, Ole F. Norheim, Olav Tenstad. Foran fra venstre: Jutta Dierkes, Cecilie Gudveig Gjerde, Aurora Martinez, Astrid Blystad og Salwa Mustafa Nourelhuda Suliman.
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

Fredag 10. juni feiret Det medisinsk- odontologiske fakultet sine dyktige forskere og undervisere med utdeling av utdannings- og forskningspriser med et flott, spennende og innholdsrikt program.

Rektor delte ut Søren Falchs juniorpriser

I år var det sterk konkurranse om Søren Falchs juniorpris noe som resulterte i tildeling til seniorforsker Stian Knappskog ved Klinisk institutt 2 og professor Frode Berven ved Institutt for biomedisin.

I tillegg til å dele ut prisene fikk de fremmøtte også gleden av å høre rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, snakke om forskningsmidler. Rektoren fremhevet den høye suksessraten til vårt universitet når det gjelder tildeling av eksterne midler, men poengterte også at det er ett område vi kan bli bedre på og sikter til å hente inn midler fra Horisont 2020-programmet til EU kommisjonen.

Til hjelp i dette arbeidet har UiB ansatt en leder for det nyåpnede Brüsselkontoret, Kristof Vlaeminck. Kristof holdt en entusiastisk tale der han oppfordret potensielle EU søkere om å ta kontakt med han og de andre ansatte ved forskningsseksjonen ved UiB. I tillegg fortalte han om mulighetene for konsortiemøter, workshops og liknende ved Brüsselkontoret og inviterte forskerne på besøk.

Utdannings- og forskningspriser

Følgende priser ble delt ut på fakultetsdagen:

Falchs juniorpriser for 2016

Forsker Stian Knappskog og professor Frode Berven

Undervisningsprisen 2016
Professor Olav Tenstad, Institutt for biomedisin

Pris for internasjonalisering i studiene 2016
Programutvalg for ernæring

Studiekvalitetsprisen 2016
Institutt for global helse og samfunnsmedisin for tiltaket «Utdanningsprosjekt for lærerne ved IGS»

Årets publikasjon 2015
Ole F Norheim et al.
”Avoiding 40% of the premature deaths in each country, 2010-30: review of national mortality trends to help quantify the UN sustainable development goal for health”

Publisert: Lancet. 2015 Jan 17;385(9964):239-52. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61591-9. Epub 2014 Sep 18.

Årets forskningsgruppe 2015
Forskningsgruppe for Biorecognition ved leder professor Aurora Martinez, Institutt for biomedisin

Pris for fremragende forskningsformidling 2015
Ph.d.-kandidat Cecilie Gjerde, Institutt for klinisk odontologi

Årets ph.d. arbeid 2015
Ph.d. Salwa Mustafa Nourelhuda Suliman, Institutt for klinisk odontologi
"Bioactive copolymer scaffolds for bone tissue engineering. Efficacy and host response."