Hjem
Institutt for biomedisin
Nyheter

Kinesisk delegasjon på offisielt besøk til Universitetet i Bergen

Den 6. juli 2016 fikk Universitetet i Bergen besøk av en kinesisk delegasjon fra Shandong provinsen.

Kinesisk delegasjon på besøk til UiB
Den kinesiske og norske delegasjonen under et seminar ved Institutt for biomedisin.
Foto/ill.:
Torstein Ravnskog

Vise-president ved Shandong universitetet, Zi-Jiang Chen, ledet den kinesiske delegasjonen som besøkte Bergen som del av samarbeidet innenfor ChiNor Brain Science Research Centre. Senteret ble etablert i løpet av et besøk fra UiB til Shandong universitetet i mai 2015.

Delegasjonen bestod også av Fengshang Wang, Qili Liu, Hongying Jia, Xingang Li, Ming Lyu og Donghai Wang, som alle sitter i ledende stillinger ved akademiske og medisinske institusjoner som er omfattet av samarbeidet med Universitetet i Bergen. Delegasjonen ble møtt av assisterende universitetsdirektør, Tore Tungodden, dekan ved Det medisinsk- odontologiske fakultet, Nina Langeland, og andre involverte ansatte ved fakultet og institutt.

En intensjonsavtale ble signert mellom Universitetet i Bergen og Shandong Universitetet som vil videreutvikle samarbeidet mellom de to institusjonene.

Samarbeidet mellom institusjonene startet i 2005 som et felles forskningsprosjekt mellom professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for biomedisin og hans daværende ph.d. kandidat Jian Wang, i tillegg til Jian Wangs tidligere gruppeleder Xingang Li ved Qilu Hospital of Shandong University. Over de neste årene ble flere felles forskningsprosjekt etablert i tillegg til at flere utvekslingsopphold fant sted.

Pågående finansiering fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i deres UTFORSK program har til hensikt å utvide aktivitetene til å inkludere utveksling av studenter og ansatte, bygge opp akademisk kompetanse, i tillegg til å videreutvikle de eksisterende forskningsprosjektene. Forsker Jian Wang har en kombinert stilling ved Institutt for biomedisin og Qilu Hospital of Shandong University for å koordinere aktivitetene. Etter at prosjektet startet er ChiNor Brain Science Research Centre et senter som inneholder nyopprettede fult utstyrte laboratorieanlegg, 24 aktive studenter, og som tilbyr laboratorieseminarer, vitenskapelige seminarer og et utvekslingsprogram.