Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Sammen med NANO100 ble Progress i masterprogrammet for humanbiologiske fag vinner av årets Uglepris.
Bruker nanoteknologi for å studere vevsdannelse og kreftutvikling.
Funn av ”Golgi-bypass” gir ny innsikt om hvordan sykdomsrelaterte proteiner blir transportert til cellens overflate
Ny molekylær viten kan gi håp for Føllings sykdom.
Professor emeritus Torgeir Flatmark er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt vitenskapelige bidrag og samfunnsmessige betydning for biokjemisk forskning i Norge.
Det medisinsk odontologiske fakultets Studiekvalitetspris gikk til professor Anni Vedeler.
Det medisinsk odontologiske fakultetets pris for "Årets basale publikasjon 2008" gikk til forskningsgruppen Biogjenkjenning ved Institutt for biomedisin
Til den nybakte prisvinneren hadde studentene følgende hilsen: "Kjære Anni! Tusen takk for den fremragende innsatsen du har lagt ned for å tilrettelegge BIOBAS for oss farmasistudenter. Du er en verdig vinner av Genericaprisen 2009."
NFR gjør det i et brev til universitetene eksplisitt klart at utstyrssøknader som ikke godtgjør nasjonal karakter, herunder tilgjengeliggjøring for relevante forskningsmiljøer, neppe vil vinne frem. Svaret på denne utfordringen kan være organisering som kjernefasilitet. Institutt for biomedisin deler gjerne sine erfaringer om slik organisering med andre.
Mennesket har alltid letet etter medisin i naturen. I havet finnes et enormt biomangfold. Ved Institutt for biomedisin tester professor Stein Ove Døskeland, forsker Lars Herfindal og medarbeidere ut kreftmedisin basert på havbakterier.
To institutter på to ulike fakulteter, men av samme størrelse, med beslektet forskning, overlappende metoder, likeartet instrumentbehov og mange felles interesser og ikke minst samarbeidsmuligheter både drifts og forskningsmessig. Institutt for biologi og Institutt for biomedisin arrangerte felles fagdag 18. februar på Hotel Terminus.
IBMs kjernefasiliteter, deriblant FUGE-plattformene MIC og PROBE, er nå tilgjengelige for UoH-brukere fra hele Bergensregionen og Norge før øvrig på samme vilkår som for IBMs egne brukere
Bilder og film fra den FUGE-finansierte kjernefasiliteten Molecular Imaging Center i Bergen (MIC-Bergen) blir del av en permanent utstilling ved Teknisk Museum.
Masterstudier i humanbiologiske fag tilbys for internasjonale, engelskspråklige studenter fra høsten 2009. Søknadsfrist er 1. februar (søkere bosatt i Norge har frist 1. juni).
Den første inter-institutt posterdagen ved Gades og Biomedisinsk ble avholdt i aulaen i 3. etasje på BBB den 12.06.2008.

Sider