Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

Høsten ved Institutt for biomedisin byr på mange spennende nasjonale og internasjonale foredragsholdere.
MIC har nylig fått et nytt konfokalmikroskop. Det ble installert før sommeren og er nå klar til bruk.
Lawrence Fred Sembajwe forsvarer sin avhandling “EXT Proteins: Role in Heparan Sulfate Assembly and in Tumor Biology”
En rekke psykiatriske lidelser har molekylære likheter som ikke gjenspeiles i dagens diagnosesystemer, viser en internasjonal studie med 2 millioner deltakere. K. G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser har bidratt med norske data og analyser.
Genmodifiserte poliovirus sprøytet inn i hjernen fører til at hjernekreftpasienter lever i flere år enn med vanlig behandling.
Professor Jan Haavik, leder av Nevrotargeting forskningsgruppen og KG Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser, ble nylig innvalgt som medlem i Det Norske Vitenskaps-Akademi.
Tolv studenter i masterkull 2018 ved Institutt for biomedisin senker skuldrene etter å ha levert masteravhandlingen.
Forskningsgruppen ledet av James Lorens ved Institutt for biomedisin og Center for Cancer Biomarkers CCBIO brukte ny teknologi for å bestemme hvordan endringer i brystvev med alderen kan bidra til økt brystkreftrisiko. Forskningen er publisert i Cell Reports, med en kommentar i Eureka Alert.
Aminur Rahman, PhD har blitt tildelt "Scholar-in-Training Award" fra den Amerikanske kreftforeningen American Association for Cancer Research (AACR).
Les et sammendrag om hvordan forskere ved UiB fant et gen som muligens bidra til utpreging av autisme og lignende sykdom.
Forskere ved Universitetet i Firenze var på jakt etter en ny kreftmedisin, da de oppdaget at den gamle rottegiften Vacor kunne være svaret de lette etter.
I forbindelse med Kreftforeningens "Kraftak mot kreft" var et titalls russ invitert til Haukeland Universitetsjukehus og Institutt for biomedisin for få se hva pengene de samler inn går til.
Disse forskerne har gjort et oppsiktsvekkende funn innen cellebiologi. Adrian Drazic, Henriette Aksnes og Michaël Marie fra Thomas Arnesens gruppe fant et enzym som andre har lett etter i 30 år.
The Proteomics Unit of the University of Bergen, PROBE, and the Norwegian Proteomics Society organize this edition of the Nordic Proteomics Conference NPC 2018
Open for registration, deadline 23rd of February.
Ved UiB møtte helseminister Bent Høie mandag representanter for helsenæringen og helseinstitusjonene for å få innspill til en ny stortingsmelding om helsenæringen.

Sider