Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Horisont2020 samleside økonomi og administrasjon

På denne siden finner du informasjon om økonomi og administrasjon av H2020 prosjekt. Maler og skjemaer finnes under de ulike sidene og disse vil også bli samlet i BOA dokumentbank. Alle interne rutiner er utarbeidet på bakgrunn av kontrakter og offisielle veiledningsdokument i H2020. Seksjon for prosjektøkonomi ved Økonomiavdelingen tilbyr assistanse og opplæring til EU-finansierte prosjekt ved UiB.

Hovedinnhold