Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Horizon 2020

Økonomi Marie Skłodowska-Curie Action

Hovedinnhold

MSCA ITN

 • Researcher unit cost person/month

  Hos UiB får PhD - og Postdoc MSCA kandidaten lik lønn som andre PhD- og Postdoc kandidater ved UiB, i henhold til gjeldene tariff. Lønn som mottas fra UiB inneholder alle allowence kategoriene som vi mottar fra EU, og kommer ikke i tillegg til lønn. Dette er lik praksis som de andre universitetene i Norge har.UiB er forpliktet til å betale til kandidatene minimum det som vi mottar fra EU knyttet Researcher unit cost person/month. Våre totale lønnskostnader (inkl sosialekostnader) er betydelig høyere enn hva vi mottar fra EU, derfor får prosjektet Toppfinansiering lønn for å dekke inne avviket mellom våre totale lønnskostnader og bevilgningen (Researcher unit cost person/month)  fra EU.

 • De forskellige kategoriene er
  • Living allowance  (justeres med CCC for ITN og IF 130,6%)
  • Mobility allowance
  • Family allowance (hvis vedkommende har familie)
 • Institutional unit cost person/month

  • Research, networking, training costs.

   Til dekning av kostnader knyttet til all forskningsrelatert aktivitet, samt kandidatens reisekostnader. Prosjektleders reisekostnader knyttet til workshops, feltarbeid og forskningsrelatert aktivitet dekkes også her.

  • Management and indirect costs. 

   Til dekning av alle kostnader knyttet til management av prosjektet, som prosjektleders reiser ifm annual meetings og styremøter. Timekostnader knyttet til ledelse av prosjektet og prosjektøkonomi belastes her (ihht. signerte H2020 timelister). Og indirekte kostnader.

   Hvor stor andel av denne kategorien som skal brukes til Management cost og Indirect cost er ikke spesifisert .

   Dersom vi er partner i et MSCA ITN koordinatorprosjekt kan koordinator trekke inn en andel av Management and indirect costs til å dekke kostnader til koordinering av prosjektet. Dette er en muligheten UiB også har når vi er koordinator. UiB har bestemt at denne skal være max. 40% av Management and indirect costs.

   Det er viktig at man belaster og rapporterer kostnadene i de riktige kategoriene, dette ser EU veldig nøye på i forbindelse med den periodiske rapporteringen.

MSCA IF

 • Researcher unit cost person/month

  Hos UiB får PhD - og Postdoc MSCA kandidaten lik lønn som andre PhD- og Postdoc kandidater ved UiB, i henhold til gjeldene tariff. Lønn som mottas fra UiB inneholder alle allowence kategoriene som vi mottar fra EU, og kommer ikke i tillegg til lønn. Dette er lik praksis som de andre universitetene i Norge har.UiB er forpliktet til å betale til kandidatene minimum det som vi mottar fra EU knyttet Researcher unit cost person/month. Våre totale lønnskostnader (inkl sosialekostnader) er betydelig høyere enn hva vi mottar fra EU, derfor får prosjektet Toppfinansiering lønn for å dekke inne avviket mellom våre totale lønnskostnader og bevilgningen (Researcher unit cost person/month)  fra EU.

 • De forskellige kategoriene er
  • Living allowance  (justeres med CCC for ITN og IF 130,6%)
  • Mobility allowance
  • Family allowance (hvis vedkommende har familie)

    

 • Institutional unit cost person/month

  • Research, networking, training costs.

   Til dekning av kostnader knyttet til all forskningsrelatert aktivitet, samt kandidatens reisekostnader. Prosjektleders reisekostnader knyttet til workshops, feltarbeid og forskningsrelatert aktivitet dekkes også her.

  • Management and indirect costs. 

   Til dekning av alle kostnader knyttet til management av prosjektet, som prosjektleders reiser ifm annual meetings og styremøter. Timekostnader knyttet til ledelse av prosjektet og prosjektøkonomi belastes her (ihht. signerte H2020 timelister). Og indirekte kostnader.

   Hvor stor andel av denne kategorien som skal brukes til Management cost og Indirect cost er ikke spesifisert .

   Dersom vi er partner i et MSCA ITN koordinatorprosjekt kan koordinator trekke inn en andel av Management and indirect costs til å dekke kostnader til koordinering av prosjektet. Dette er en muligheten UiB også har når vi er koordinator. UiB har bestemt at denne skal være max. 40% av Management and indirect costs.

   Det er viktig at man belaster og rapporterer kostnadene i de riktige kategoriene, dette ser EU veldig nøye på i forbindelse med den periodiske rapporteringen.

MSCA RISE

Staff member unit cost

Kostnader knyttet til reiser, opphold og driftskostnader relatert til secondmentene.

Research, training and networking costs

Kostnader knyttet til forskning og innovasjonsrelaterte aktiviteter i prosjektet.

Management and indirect costs

Kostnader knyttet til organisering og implementering av secondments. Hvor mye som skal går til management og indirect costs er ikke spesifisert.

MSCA Cofund

Informasjon kommer.

MSCA Toppfinansiering 

 • Toppfinansiering lønn går til å dekke mellomlegget mellom EU bevilgningen og faktiske lønnskostnader, for innreisende kandidater som ansettes ved UiB. Det kan søkes om inntil kr 250.000,- /årsverk gjeldende fra 2019. For tidligere år gjelder satsen inntil kr 200.000,-/årsverk. Søknad om dette med dokumentasjon sendes til Økonomiavdelingen. NFR har tilsvarende ordning for utreisende MSCA IF kandidater, MSCA-TOPP-UT.
 • Toppfinansiering 10%, beregnet av bidraget fra EU, basert på den regnskapsførte aktiviteten. Kan brukes som egenfinansiering knyttet til det aktuelle prosjektet.
 • Se forøvrig her for mer utfyllende informasjon om Toppfinansiering fra UiB sentralt.

 • Det vil bli sendt ut brev i nær fremtid om endret Toppfinansiering lønn, samt at det utarbeides et eget skjema for å søke om refusjon av denne.

MSCA Rapportering til EU

Info kommer 

Siden oppdateres av Renate Krokås