Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Unge forskertalenter

Søknadstypen unge forskertalenter er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hovedinnhold

Søkere til dette programmet vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver i god tid før søknadsfrist. 

Målet er å gi flere unge forskere mulighet til å forfølge egne ideer og få rammer som gjør det mulig å etablere en egen liten gruppe, og dermed kunne bidra til å bygge opp noen av fremtidens forskningsledere. Et viktig mål i FRIPRO er å bidra til at norske forskningsmiljøer hevder seg på internasjonale arenaer, det vil si at forskere som deltar i FRIPRO-prosjekter skal få et bedre grunnlag for å få innvilget søknader om for eksempel ERC Starting, Consolidator eller Advanced Grants. Forskningsrådet forventer at prosjektledere for innvilgede unge forskertalenter-søknader søker om støtte fra ERC.

Siden oppdateres av Vibeke Irgan