Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Unge forskertalenter

Søknadstypen unge forskertalenter er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Søknadsfrist: 10.04.2019 kl13:00.

Søkere til dette programmet vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver i god tid før søknadsfrist. 

Målet er å gi flere unge forskere mulighet til å forfølge egne ideer og få rammer som gjør det mulig å etablere en egen liten gruppe, og dermed kunne bidra til å bygge opp noen av fremtidens forskningsledere. Et viktig mål i FRIPRO er å bidra til at norske forskningsmiljøer hevder seg på internasjonale arenaer, det vil si at forskere som deltar i FRIPRO-prosjekter skal få et bedre grunnlag for å få innvilget søknader om for eksempel ERC Starting, Consolidator eller Advanced Grants. Forskningsrådet forventer at prosjektledere for innvilgede unge forskertalenter-søknader søker om støtte fra ERC.

Som en del av søknadsbehandlingen av unge forskertalenter, vil fagkomiteen intervjue prosjektledere for søknader som er aktuelle for bevilgning. Intervjuene vil foregå i overgangen november/desember, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet av Forskningsrådet. I samarbeid med fakultet/institutt/senter kan BOA-team bistå med intervjutrening. 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan