Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Forskerprosjekt

Denne prosjekttypen fra Forskningsrådet skal bidra til vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene og/eller ny kunnskap om relevante problemstillinger i samfunnet.

Søkere til dette programmet vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver i god tid før søknadsfrist. For forskerprosjekt vil det i 2021 kun være en søknadsfrist, 10. februar. 

Forskningsrådet lyser ut både frie og tematiske forskerprosjekt.  Prosjektet utvikles av én eller flere forskere ved en eller flere institusjoner. Prosjektet kan være frittstående eller programtilknyttet.  

 

Siden oppdateres av Vibeke Irgan