Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Trond Mohn forskningsstiftelse

Trond Mohn forskningsstiftelse (TMF) har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak. Norske universiteter og universitetssykehus kan motta midler fra stiftelsen. Ved Universitetet i Bergen bidrar TMF til store løft innen forskning på flere felt.

Hovedinnhold

Søkere til Trond Mohn forskningsstiftelsen vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver i god tid før søknadsfrist. 

TMF Starting grants (rekrutteringsprogrammet): lyses ut årlig, vanligvis i desember med søknadsfrist i midten av mars.

Budsjett: Det er viktig at søker og prosjektøkonom leser utlysningsteksten godt og setter seg inn i hva som som blir godkjent som UiB sitt bidrag i prosjektet.

 

Den 1. februar 2024 endret stiftelsen navn; fra 'Trond Mohn stiftelse' (TMS) til 'Trond Mohn forskningsstiftelse' (TMF). I eldre artikler vil TMS- benevnelsen forekomme.

 

Denne siden oppdateres av Jutta Schloon