Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Trond Mohn stiftelse (tidligere BFS - Bergens forskningsstiftelse)

Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Ved Universitetet i Bergen bidrar TMS (tidligere BFS) til store løft innen forskning på flere felt.

Hovedinnhold

Søkere til Trond Mohn stiftelsen vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver i god tid før søknadsfrist. 

Starting grants (rekrutteringsprogrammet): lyses ut årlig, vanligvis i desember med søknadsfrist i midten av mars.

Budsjett: Det er viktig at søker og prosjektøkonom leser utlysningsteksten godt og setter seg inn i hva som som blir godkjent som UiB sitt bidrag i prosjektet.

Denne siden oppdateres av Jutta Schloon

 

Tilknyttet innhold